תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

מצגת שהוצגה לועדת השקיפות של הכנסת

ב2.11.15 התכנסה ועדת השקיפות לדון בנושא שדה בריר, מכרה הפוספטים בערד.
בפתיח הדיון הצגנו את המצגת המצורפת.

חברי הכנסת שהשתתפו בדיון היו סתיו שפיר (יו''ר הועדה) מהמחנה הציוני, שולי מועלם מהבית היהודי, יעל גרמן מיש עתיד ודב חנין מהרשימה המשותפת.
כל חברי הכנסת הביעו את מורת רוחם מאופן התנהלות משרדי הממשלה השונים לאור התנגדות נחרצת של משרד הבריאות להקמת המכרה, ועמדתו החד משמעית-  שהקמת מכרה הפוספטים יגרום לתחלואה ותמותה של תושבי האיזור.

עוד הביעו חברי הכנסת את מורת רוחם מהעובדה שאורי יסעור סמנכ''ל אקולוגיה ותשתיות בחברת רותם אמפרט השתתף באופן פעיל בכל ישיבות ועדת העורכים של תמ''א 14 ג'
תוכנית מתאר שבה מוצג שדה בריר כאלטרנטיבת הכרייה היחידה במדינת ישראל, דבר שאינו נכון, היות ולא נבדקו בצורה מעמיקה יתר החלופות האפשריות.

ניתן להיכס ולקרא את סיכום הדיון

ועדת השקיפות מצגת