תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

4.12.16 בשעה 11:30נקבע תאריך לדיון בבג"צ