תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

עדכונים מהמאבק, פברואר 2017

אני חוזרת לעדכן אחרי תקופה ממושכת.

דיון בבג''צ

לפני כשנה הצטרפנו לבג''צ שהגישה עיריית ערד והמועצה המקומית כסייפה ועוד כ2000 מתושבי בקעת ערד
הדיון יתקיים ב20.3.17
עדיין אין בידנו פרטים נוספים. לקראת הדיון נעדכן על הפעילות.

 

התקדמות תוכנית המתאר הארצית

בדצמבר 2015 החליטה המועצה הארצית לתכנון ובניה לאחד בין התוכנית לכריה וחציבה של פוספטים לבין כריה וחציבה של אבן לבניה. 
בעקבות ההחלטה עתרנו לבג''צ (הדיון שיתקיים במרץ).
במקביל הודיעו שר הבריאות והשר להגנת הסביבה על עריכת תסקיר חדש, ובדיונים בכנסת הוחלט שלא ממשיכים לקדם את התוכנית עד אשר יהיה תסקיר מוכן.


בפועל התוכנית ממשיכה להיות מקודמת. בחודש יולי דיון סוער בועדה המחוזית במחוז דרום, בו השמענו את הסתייגותנו מהמשך קידום התוכנית, והועדה המחוזית המליצה למועצה הארצית להחריג את בקעת ערד מתוכנית הפוספט.

כמקובל כאשר יש ריבוי ההסתייגויות על התוכנית, מינתה המועצה הארצית חוקר בודק להציג את מסקנותיו על ההשגות לתוכנית (לא רק השגות שלנו, אלא השגות רבות מכל הארץ. מי שמעוניין להתעמק בדיוק שערך החוקר הבודק עם מחוז דרום, מוזמן להיכנס לקישור).


החוקר בודק הגיש את מסקנותיו למועצה הארצית בהן הוא ממליץ שימשיכו לקדם את שדה בריר (בשטח של 13,000 דונם) ושישאירו את יתרת השטח בשדה זוהר (עוד 14,000 דונם) לתכנון עתידי.


הדיון בהמלצות החוקר הבודק יתקיימו ב14.2.17, לא פורסמה שעת הדיון
מבחינתנו זו כמובן המלצה קשה ביותר, ואנו נערכים להתנגד להמלצה הזו.

 

נמשיך לעדכן

שרית עוקד