תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

החלטת המועצה הארצית מיום ה5.12.17

ביום שלישי, ה5.12.17 התכנסה המועצה הארצית לתכנון ובניה במטרה להמשיך ולקדם את הקמת מכרה הפוספטים בבקעת ערד.
בדיון יצגה אותנו סיוון כהן אביטן, והסבירה לקהל המכובד למה המכרה מסוכן, ומדוע הם סותרים את ההחלטות שהוחלטו בעבר, כגון החלטת השר להגנת הסביבה ושר הבריאות על הכנת סתקיר השפעה סביבתי/ בריאותי מאפס.

למרות זאת החליט מנהל התכנון להמשיך ולקדם את התוכנית, תוך התעלמות מהבעיה הבריאותית בהקמת המכרה. 
אנחנו לומדים את ההחלטה ונעדכן על המשך הפעולות שלנו.

אל יפול רוחכם. כבר קרוב לארבעים שנה פועלים תושבי ערד כנגד הקמת המכרה, והמכרה לא קם וגם לא יקום.
 

שרית עוקד

יו''ר עמותת רוצים לחיות