תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

עוד בקשה של המדינה לאורכה

בדיון בבג''צ שהתקיים בחודש יוני 2020, ביקשה המדינה וקיבלה אורכה להציג את עמדת המדינה ולהסביר מדוע לא נשקלו שיקולים בריאותיים בהכנת תמ''א (תוכנית מתאר ארצית) 14 ב', שעוסקת בין היתר גם במכרה הפוספטים בערד.
בית המשפט נתן למדינה אורכה עד 1.9.2020.
בתאריך זה הגישה המדינה בקשה נוספת לדחיה של 3 חודשים.
בג''צ קבע שיש למדינה עד 1.11.20 להגיש את עמדתו.
נמשיך לעדכן