תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

מידעון חודש ספטמבר - אוקטובר 2012

הממשלה בוחנת את מדיניות כריית הפוספטים

המשרד להגנת הסביבה

במידעון הקודם דיווחנו אודות הפגישה עם מנכ''ל המשרד להגנת הסביבה, עו''ד אלונה שפר-קארו, ועל הצטרפות המשרד להגה''ס לעמדת משרד הבריאות המתנגד למכרה.
בפגישה ההיא גם העלינו בפני המנכ''ל את עניין התמלוגים האפסיים המשולמים לנו – תושבי ישראל – תמורת הפוספטים שלנו, ואת החומרה שבפניה אנו ניצבים נוכח אזילת המשאב בארץ ובעולם.

לדוגמא ארצות הברית הפסיקה לייצא פוספטים והיא מייבאת עכשו ממרוקו למעלה מ-10% מהתצרוכת האמריקאית.

המנכ''ל מינתה את ראש אגף התכנון במשרדה לבחון את הנושא ואנחנו התבקשנו ושלחנו את המידע ששימש רקע לדברים.

ביום 29 בספטמבר 2012 בתכנית ''בדרך אל הטבע'' וביום 10 באוקטובר 2012, ביומן הבוקר של קול ישראל הודיע השר להגנת הסביבה, ח''כ גלעד ארדן בקולו על הקמת ועדה בין משרדית לבחינת מדיניות היצוא של משאבי טבע אזילים. הוא דיבר בפירוש על הפוספטים ולא שכח לציין ש''מדינות גדולות ועשירות מאיתנו'' חדלו מהיצוא.

משרד האנרגיה

ביום 5 בנובמבר 2012 פרסם עמיר בן-דוד במוסף ממון של ידיעות אחרונות וב-ynet, כתבה שכותרתה: משרד האנרגיה שוקל להגביל את יצוא הפוספטים. ובו נכתבו גם פרטים שהעברנו למנכ''ל המשרד להגנת הסביבה.
רותם אמפרט מיצאת 95% מתוצרתה. לפי דבריה עתודות הכרייה המורשות שבידיה יספיקו, בקצב הכריה הנוכחי (הם מדברים על הגדלתו), ל-20 שנה. חישוב פשוט מראה שהפסקת היצוא תותיר במכרות הקיימים חומר גלם ל-400 שנה, בלי לגעת בבקעת ערד וגם לא בשמורות הטבע בנגב, שבהן נמצאות עתודות פוספט נוספות.

ערכה של מניית כי''ל אינו משפיע על הפנסיה שלנו

פעמים רבות שמענו את אנשי כי''ל אומרים שחייבים לאפשר להם לכרות פוספט בשדה בריר, כי כל קרנות הפנסיה של אזרחי מדינת ישראל מושקעות במנית כי''ל וכי ההתנגדות לכריה בבקעת ערד תגרום לפגיעה בקרנות הפנסיה שלנו, אזרחי המדינה.

מפרסומי הבורסה לנירות ערך עולה שאחזקות הגופים המוסדיים (בהן גם קרנות הפנסיה) בכי''ל – נכון ל-24 באוקטובר 2012 היה 0%. כלומר שהטענות על חשיבות רווחיות רותם-אמפרט לפנסיות שלנו אינן מדויקות, בלשון המעטה. הפנסיות שלנו לא תיפגענה גם אם כי''ל תחדל מלהתקיים.

​תמא 14ג

התכנית שכותרתה ''תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה של מינרלים תעשייתיים'' ממשיכה ונחשפת כתכנית שעניינה העיקרי הוא כריית פוספטים בבקעת ערד.
לאחרונה הגיע לידינו פרוטוקול הישיבה של ועדת ההגוי לתכנית שהיא הועדה לעניינים תכנוניים עקרוניים (ולנת''ע) שהיא ועדת משנה של המועצה הארצית לתכנון. בישיבה הציגה ד''ר שרית עוקד את עמדתנו.
להלן קטע מההחלטות הנוגע לתמא 14ג
פרוטוקול הולנת''ע מס' 492 מיום 31.7.12 י''ב באב התשע''ב
...
הוחלט
ב. הוועדה מורה לצוות התכנון ולוועדת העורכים לקדם את מסמך המדיניות, בהתאם להוראת המועצה
7 (22157-2012) פרוטוקול ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת''ע) מס' 492 מיום 31.7.12
ובהתאם להנחיות הבאות:
1. מסמך המדיניות ייצר תמונת מצב של כלל פוטנציאל חומרי הגלם תוך המלצה על שלוש רמות של
מימוש: רמה א' – שטח זמין לכרייה ושימוש מיידי.

רמה ב' – שטחים להעמקת בדיקת הפוטנציאל ולשימוש בטווח היעד של התוכנית, שנת 2045 .

רמה ג' – שטח אל געת אשר יוותר לשיקול דעת הדורות הבאים.
ג. הוועדה רשמה בפניה כי סוגיית איסוף וניתוח נתונים ביחס לכריית פוספט תבחן לעומק בישיבה שתערך בין משרדי ראש הממשלה, בריאות, אנרגיה ומים, תעשייה ומסחר, הגנת הסביבה, ומשרד הפנים.
ד. הוועדה רשמה בפניה כי סוגיית הכרייה בתוך שמורות טבע שהוכרזה מכוח תכנית שמאפשרת כרייה ומעמד הכרזת השמורה, ייבחנו לעומק בישיבה שתערך בין משרד הפנים ורשות הטבע והגנים הלאומיים.

הצעת נציג משרד הבריאות:
כהצעת היו''ר ובהוספת החלטה כדלקמן: לאור התנגדות משרד הבריאות לתוכניות הכרייה בשדה בריר, הולנת''ע מורה לצוות התכנון שלא להציג את שדה בריר כשטח שמהווה פוטנציאל לכרייה.
בעד הצעת היו''ר: 12
בעד הצעת נציג משרד הבריאות: 1
נמנעים: 1
התקבלה הצעת היו''ר.

חברים שנכחו בדיון: בינת שורץ מילנר (יו''ר), מנחם זלוצקי/ שחר סולר, דורית הוכנר/ וירצבורגר יוסי, רענן אמויאל, אלון ישעיהו, אבנר סעדון, אורנה להמן, אריק לייבוביץ/ כרמית פינץ קדמי, נחום- זאב פלד, הלל זוסמן/ ניר אנגרט, עמיר ריטוב, פנחס כהנא, איתמר בן דוד ודוד ויינברג.

מכיוון שעמדת משרד הבריאות היא שאין לכרות בבקעת ערד מכיוון שהכרייה בה מסכנת את חייהם ובריאותם של התושבים, נראה לכאורה שולנת''ע נטלה על עצמה את תפקידו של בית-המשפט המחוזי לגזור מיתה (לבית המשפט יש אפשרות חוקית לגזור מיתה על אשמים בסעיפים כגון השתתפות בהשמדה ע''י הנאצים ועוזריהם).

האיום של הקמת מכרה פוספטים בבקעת ערד עדיין קיים.

לקבלת עדכונים מעמותת רוצים לחיות בלי מכרות

בקעת ערד