תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

מידעון חודש מרץ 2012

החרגת ''שדה בריר'' מתוכנית המתאר לעיר ערד

את חודש מרץ התחלנו בדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה שעסקה בתוכנית המתאר החדשה לערד.

תוכנית המתאר היא תוכנית הבסיס לתכנון העיר. על פי תוכנית זו נקבע היכן יבנו מבני מגורים - באיזה גודל מגרש ובאיזה גובה, היכן בתי תעשיה, מסחר וכו'. לתוכנית השפעה ארוכת טווח על העיר ערד ותושביה.

התוכנית החלה להכתב בשנת 2002, ורק בימים אלה היא הועלתה לדיון בועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז דרום.
בתוכנית מופיעה משבצת ללא תכנון ועל פי הרשום היא על פי תוכנית מתאר מחוזית/ ארצית. המשבצת חופפת את תוכנית ''שדה בריר''.
במהלך הדיון הציגה ראש העיר, גב' טלי פלוסקוב עמדה נחרצת של עיריית ערד, נגד המכרה, ודרשה לגנוז את התוכנית, בשל התדמית השלילית לערד, בשל הפגיעה העתידית בכלכלת העיר, בשל הסכנה הבריאותית ועוד.
בסופו של דיון החליטו להחריג את שדה בריר מהתוכנית ולהפקיד את התוכנית בתנאים (נתנו הנחיות למתכנני התוכנית לתקן את הטעון תיקון ואז יפקידו את התוכנית- מדובר בדחיה של חודשים ואולי אפילו שנים).

מכתב של ראש העיר למנכ''ל משרד הבריאות

ראש עיריית ערד, גב' טלי פלוסקוב, כתבה מכתב למנכ''ל משרד הבריאות ובו הביעה את מחאתה על הבדיקה שנערכת במכרה אורון השונה מהותית במקום בו מבקשת החברה לכרות בבקעת ערד.

ראש העיר ציינה כי העירייה הנוכחית מתנגדת לכל כרייה של פופסטים בבקעת ערד, ובכך היא מצטרפת לעמדה של ראשי העיר ערד עוד מימי המועצה המקומית בראשותו של מר אברהם (בייגה) שוחט, דרך מר בצלאל טביב, דר' מוטי בריל, ורו''ח גדעון בר לב.

חג שמח מעמותת רוצים לחיות בלי מכרות

לקבלת עדכונים מעמותת רוצים לחיות בלי מכרות

פריחה מהימים האחרונים באיזור ערד