תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

גב קינה

גב מים גדול המצוי בנחל קינה,

הגב שומר מים כל השנה. יתכן כי יש במקום נביעת מים קבועה.