תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

מידעון חודש יולי 2012

עמדת משרד הבריאות

משרד הבריאות קבע שוב שהוא מתנגד להקמת המכרה והודיע זאת לועדה המחוזית במחוז דרום- התנגדות נחרצת למכרה היא עמדתם העקבית של המומחים במשרד. זאת.בשל הסכנה הבריאותית הצפויה לנו, תושבי ערד וסביבתה מהמכרה- מחלות נשימה ואף מוות של כ7 אנשים בכל שנה, בעיקר תינוקות, ילדים וקשישים.

התנגדות זו ממשיכה את התנגדותם העקבית של רופאי משרד הבריאות למכרה, ועמידתם האיתנה נגד לחצים כבדים ביותר שמופעלים עליהם להסיר את התנגדותם.

התנגדות משרד הבריאות חשובה ביותר, אך אינה מציינת את סוף המערכה.

הגורם המחליט על הקמת המכרה היא הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז דרום. בועדה יש נציג אחד למשרד הבריאות, כמו גם למשרדי ממשלה נוספים, לראשי ערים ולמועצות איזוריות במחוז ולנציג הארגונים הירוקים.

לצערנו, ישנם תקדימים ממקומות אחרים בארץ שמשרד הבריאות התנגד לתוכנית מסויימת, ולבסוף התוכנית אושרה, והגורם המסוכן לבריאות הוקם.

אך אנחנו אופטימיים, ומאמינים שכאשר ישקלו בוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז דרום את היתרונות והחסרונות של הקמת המכרה בבקעת ערד, יגבר נושא בריאות התושבים על הרווחים הכספיים לבעלי ההון.

כרגע עדיין לא נקבע תאריך לדיון בנושא, אך ברגע שיקבע הנושא נודיעכם.

תמ''א 14 ג'

בעדכון חודש יוני הסברנו בהרחבה על תוכנית המתאר הארצית לכריה וחציבה של מינרלים תעשייתיים (תמ''א 14 ג).

השלב הראשון של התוכנית, הכנת מסמך העקרונות הושלם, והוצג ב31.7.12 בפני ועדת משנה של המוצעה הארצית לתכנון- הועדה לעניינים תכנוניים עקרוניים (ולנת''ע). גם בועדה זו חברים בעיקר נציגים של משרדי הממשלה השונים, ונציג ארגוני הסביבה. גם נציגתנו, שרית עוקד נכחה בדיון (כמו גם נציגי חברת רותם אמפרט).

בדיון עלה כי בקעת ערד משופעת בתוכניות סותרות, ויש צורך להתייחס אל בקעת ערד באופן עצמאי, אך לא הוחלטה החלטה אופרטיבית בעניין.

הסכנה הבריאות מכריית פוספט עלתה על המדוכה והוחלט על דיון נפרד במשרד ראש הממשלה בהשתתפות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה בנושא הסכנות הבריאותיות מהמכרה.

במקביל התמ''א ממשיכה להכתב, ולצערנו, נציגים של חברת רותם אמפרט יושבים עם המתכננים, דבר שמנוע מאיתנו.

נמשיך לעדכן גם בנושא זה.

לעדכונים מעמותת רוצים לחיות בלי מכרות