תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

הצלחה בבג"צ, ניתן צו על תנאי

ביום רביעי 27.2.19 דן בית המשפט העליון בסוגית אישור תמ''א 14ב ובכלל זה גם בעניין אישור הקמת מכרה הפוספטים בערד. 
בית המשפט המכובד שכלל את השופטים ע. פוגלמן, מ. מזוז וא. שטיין קבעו שלא היתה מתודולוגיה מוסדרת בעניין הסכנות הבריאותיות של התוכנית וכן לא היו תסקירים המציגים את הסכנות הבריאותיות.

משמעות החלטת בית המשפט היא שהנטל עובר כעת למדינה. המדינה תצטרך לשכנע את בית המשפט מדוע לא שקלה כראוי את עמדת משרד הבריאות ולא קבעה אמות מידה בריאותיות לתוכנית. אם לא תצליח המדינה לשכנע את בית המשפט שלא היה נכון לשקול את השיקולים הבריאותיים, תבוטל התוכנית ותוחזר לדיון במועצה הארצית.

המשך בשורות טובות
שרית עוקד

הפגנה, בגשם ובקור, ליד בית המשפט 27.2.19