תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

נחל חימר

נחל חימר והיובלים העליונים שלו - נחל כמריר, נחל רובע, נחל קינה ונחל כנפן הינם מצוקיים, מוצלים בחלקים גדולים שלהם.