תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

הינך מוזמן לאסיפה השנתית של עמותת רוצים לחיות בלי מכרות

שלום רב

ברצוני להזמינך לאסיפה השנתית של עמותת רוצים לחיות בלי מכרות,
שתתקיים ביום שני 27.6.16 בשעה 20:00
בבית הספר קדם, הדמוקרטי בערד, ברח' אטד 12 בערד

סדר היום:

1. אישור מאזן שנת 2015

2. שונות

במידה ובשעה היעודה לא יהיה קוורום, האסיפה תדחה בחצי שעה ותתקיים בכל מספר משתתפים.

 

 

בברכה

דר' שרית עוקד

יו''ר עמותת רוצים לחיות בלי מכרות