תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

דיון בועדה המחוזית

מכרה הפוספטים המערכה הבאה


אחרי החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה, לקידום המכרה, שהיתה בדצמבר 2015 הגענו למערכה הבאה.
המועצה הארצית החליטה אז לאמץ את ''מסמך המדיניות'' שעסק בכריה וחציבה של מינרלים תעשייתיים רבים. בנוסף החליטה המועצה להפריד את פרק הפוספטים (שכולל הרבה דברים שאינם אמת) ולהצמיד אותו לתכנית ארצית לכריה וחציבה של חמרי גלם לבניה ולסלילה.
יצרו קישור מופרך בין הפוספטים לבין... משבר הדיור.
דהיינו שאם לא יאשרו את התכנית לא יהיו חמרי גלם לבניית בתים.


במסלול האישורים עברה התכנית ה''משופצת'' חצץ, חול וגם פוספטים להערות של הועדות המחוזיות מסתבר שבמהלך ה''שיפוץ'' שנעשה למכרות הפוספטים העלימו את החלופות והשאירו את בקעת ערד. מה שהיה שדה בריר כפול שתיים. גם לא מספרים לועדות המחוזיות את כל הרקע והמחלוקות. אומרים להן, הנה מפה תאשרו אותה.

ראש עיריית ערד, עו''ד ניסן בן חמו הגיש מטעם העיר, השגות לתוכנית, אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים להיות שם ולהשמיע את קולנו.


הדיון בועדה המחוזית יתקיים בעוד חודש, ב-25 ביולי. כשנדע את השעה המדויקת נודיע.
 

אפשר גם לשלוח צק לכתובת ת.ד. 550 ערד