תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

עורך הדין המייצג את העתירה- עו"ד אפי מיכאלי

עו"ד אפי מיכאלי מתמחה במשפט ציבורי (חוקתי ומנהלי) ודיני הפרטה.

העתירה לבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ 2606/09 ד"ר שרית עוקד ו- 275 אח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח') הוגשה ביום 23/3/09 לאחר שורה של פניות לגורמים שונים בעניין הכרייה המתוכננת בשדה בריר.  העתירה לבג"צ מתנגדת להקמתו של המכרה המתוכנן לחלוש על שטח של כ-13,000 דונם.  פתיחתו של הליך משפטי זה התאפשרה לאחר הצטרפותם של מאות מתושבי העיר ערד והישובים אל-פורעה וכסיפה למאבק בהקמתו של מכרה הפוספטים באזור מגוריהם.

על-פי חוות דעת מקצועיות, שקיבלו תמיכה מגורמים בכירים במשרד הבריאות, פעילותו של המכרה תביא למותם של 7 אנשים מקרב תושבי ערד בשנה.  את הקמתו של המכרה, ששווי סלע הפוספט בו הוערך בשנת 2008 בכמאה מיליארד שקלים (100,000,000,000 ₪), מקדמת חברת רותם אמפרט, בבעלות כימיקלים לישראל מקבוצת האחים עופר (החברה לישראל).

בעתירה טענות לפיהן במסגרת הליך אישור התוכנית התגלו פגמים קשים. בהם:

  1. פגיעה בזכויות חוקתיות בשל הסכנה החמורה לחייהם, לשלמות גופם, לבריאותם ולקניינם של תושבי ערד והסביבה, וללא אינטרס ציבורי ממשי העומד מנגד.
  2. אי  עמידה בחובת מכרז על-פי חוק חובת המכרזים.
  3. התנגדותה של עיריית ערד והעומד בראשה כאשר הסכמה מצידם מתחייבת על-פי הוראות פקודת המכרות.
  4. הגשת התוכנית המפורטת על-ידי מי שאין לו "עניין בקרקע" כנדרש לפי הוראות חוק התכנון והבנייה.
  5. התערבות מנכ"ל משרד הבריאות בשיקול הדעת של נציג במוסדות התכנון בניגוד להוראות הדין, הפסיקה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
  6. ביטולה של החלטה מנהלית ללא טעם ציבורי ממשי.
  7. אצילת סמכות שבשיקול דעת בניגוד להוראות המשפט המנהלי והפסיקה.

העתירה מציגה תמונה קשה לגבי התנהלותם של גורמי שלטון שונים בנוגע להליך אישורו של המכרה.

כולנו תקווה כי בית המשפט העליון יקבל את טענות העותרים ויורה על עצירת הליכי התכנון להקמתו של המכרה