תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה יערכו תסקיר חדש

ביום שני, 18.1.16 נערכה פגישה בין שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן והשר להגנת הסביבה מר אבי גבאי. 
בפגישה הוחלט כי יערך תסקיר השפעה על הסביבה חדש, תוך התייחסות להיבטים הבריאותיים
 

מה המשמעות של הדברים?

1. המשרד להגנת הסביבה מאשר שיש בעיה עם תסקיר ההשפעה הקודם שעל פיו הוכנו התוכניות שאושרו במועצה הארצית.
2. למרות האמור, המשרד להגנת הסביבה לא עשה שום פעולה בכדי לבטל את החלטת המועצה הארצית.
3. הכנת התסקיר החדש יכולה:

   א. לגרום למשרד להגנת הסביבה לעצור את הקמת המכרה

   ב. לגרום למשרד הבריאות לשנות את עמדתו


לכן, לא נוותר, ונמשיך לדרוש את ביטול ההחלטות שהתקבלו על סמך התסקיר הקודם. מכיוון שכרגע ההחלטות קיימות 

במקביל:

1. במהלך שבוע הבא תוגש עתירה לבג''צ בשם עיריית ערד ואלפי תושבי בקעת ערד במטרה לבטל את ההחלטה של המועצה הארצית שאישרה את מסמך המדיניות בו נקבע כי שדה זוהר דרום הוא איזור כרית הפוספט העיקרי של מדינת ישראל במהלך 30 השנים הבאות.

2. אנו נמשיך ונדרוש לערוך את התסקיר בשקיפות ולהיות שותפים כבר משלב ההנחיות לתסקיר.
3. אנו נדרוש שהתסקיר המפורט יכלול גם תסקיר על החלופות לבקעת ערד.

 

אנחנו ממשיכים לשמור על בקעת ערד
ומאמינים שנמשיך לחיות במקום המדהים ביותר בארץ

שרית עוקד
יו''ר עמותת רוצים לחיות בלי מכרות