תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

הפגנה בזמן ישיבת המועצה הארצית ב7.7.15

ב7.7.15 בשעה 9:15 מתעתדת המועצה הארצית לתכנון ובניה להתכנס בכדי לאשר את התוכנית לכריית פוספט בבקעת ערד, במסגרת אישור תוכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה

שימוש בנתונים שגויים

במסגרת ההחלטה מתכוונת המועצה הארצית להתעלם לחלוטין מהסיכון הבריאותי, עקב מצג שווא שמציג המשרד להגנת הסביבה, מצג שמתבסס על נתונים שגויים, ותסקיר השפעה על הסביבה שנבנה בכלים מיושנים ובכלים שאינם רלוונטים. התעקשות המשרד להגנת הסביבה מקורה בשיקולים זרים לשיקולים מקצועיים.

 

סילוף דברי המומחה הבינלאומי

יתרה מכך, מתעלמת המועצה הארצית מהסכנה הרדיואקיטיבית בכריית הפוספט בטענת שווא כי המומחה הבינלאומי שנסקר על ידי משרד הבריאות קבע שאין סכנה כזו, מה שאינו נכון. המומחה הבינלאומי כתב ''הדגש של רוב המחקרים הוא על זיהום סביבתי באתר המכרה ובאזורים הצמודים אליו. לא הוכחה סכנה בריאותית ברורה.... אך הנתונים מוגבלים ושיעורי תמותה.... הם מדד תוצאה גס יחסית.
המחקרים לא עסקו ישירות בהשלכות בריאותיות על האוכלוסיה המתגוררת סמוך למכרות''.

 

ניגוד עניינים 

לא די בכך, סילבן שלום, שר הפנים הממונה עד עוד שבועיים על מנהל התכנון, החליט שבישיבה האחרונה של מנהל התכנון באחריות משרד הפנים תדון המועצה הארצית שבשליטתו בנושא מכרה הפוספטים. כל זאת לאחר שבזמן כהונתו כשר התשתיות ביקש לקדם את הקמת מכרה הפוספטים בשדה בריר, על ידי חברת רותם אמפרט מקבוצת כי''ל שבשליטת עידן עופר. 
(הרי לא יתכן שהוא מבקש בזמן כהונתו כשר במשרד אחד ואחר כך מאשר זאת כאשר הוא מכהן כשר במשרד אחר).
וכל זאת כאשר כבר פורסם בעבר שעידן עופר תרם לסלבן שלום כספים.

 

אי לכך לא נשתוק, אלא נגיע בכוח גדול לישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה, שתתכנס ביום שלישי הקרוב 7.7.15 בשעה 9:00 ברחוב בית וגן 8 בירושלים.

יציאה בהסעה מאורגנת מרחבת הקניון בשעה 6:00. להרשמה להסעה 0546350142

 

הצעת ההחלטה של המועצה הארצית