תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

בג"צ 28.2.11 כנגד ראש הממשלה

נוסח הבג"צ שהוגש על ידי תושבי ערד

תשובת המדינה לבג"צ שהוגש על ידנוהמדינה התעלמה לחלוטין מכל הטענות הקשות שהועלו בעתירה,כגון התערבות המזכיר הצבאי,עירוב של שיקולים בטחוניים בשיקולים הבריאותיים של פרופ' שפירא

בית המשפט דחה את העתירה שהגשנו