תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

פנייה לבג"צ מרץ 2009

לאחר חודשים רבים בהם פנינו לרשויות החוק, במטרה לעצור את ההליך התכנוני ולא זכינו למענה החלטנו לפנות לבג''צ.

בעתירה לבג''צ מתנגדים התושבים ואנשי מקצוע להקמתו של מכרה פוספטים, בשטח של כ- 13,000 דונם, בשדה בריר המצוי קילומטרים ספורים מבתי העיר ערד והעיירה כסייפה ועל בתי הישוב אל-פורעה. מכרה זה אמור להכניס לקופת חברת רותם אמפרט, חברת בת של כימיקלים לישראל מקבוצת החברה לישראל, סכום גדול, על חשבון בריאותם של התושבים.

העתירה היא כנגד גורמי שלטון שונים ונוגעת הן לעצם הקמת והפעלת המכרה והן להתנהלות פגומה של הגופים השלטוניים השונים.

  • ממשלת ישראל, משרדים שונים:  פגיעה בזכויות חוקתיות בשל הסכנה החמורה לחייהם, לשלמות גופם, לבריאותם ולקניינם של תושבי ערד והסביבה וללא אינטרס ציבורי ממשי העומד מנגד.
  •  מינהל מקרקעי ישראל: אי  עמידה בחובת מכרז על-פי חוק חובת המכרזים.
  •  הועדה המחוזית מחוז הדרום:   הגשת התוכנית המפורטת על-ידי מי שאין לו ''עניין בקרקע''   כנדרש לפי הוראות חוק התכנון והבנייה.
  • הממונה על המכרות: לא התחשב בהתנגדותה של עיריית ערד והעומד בראשה כנדרש בפקודת המכרות.
  • הנהלת משרד הבריאות: התערבות מנכ''ל משרד הבריאות בשיקול הדעת של נציגותו במוסדות התכנון בניגוד להוראות הדין, הפסיקה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
  • ביטולה של החלטה מנהלית ללא טעם ציבורי ממשי.
  • אצילת סמכות שבשיקול דעת בניגוד להוראות המשפט המנהלי והפסיקה.