תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

מידעון חודש אוגוסט 2012

פגישה עם אלונה שפר-קארו, מנכ''ל המשרד להגנת הסביבה

ביום ג' 7 באוגוסט, נפגשנו: שרית עוקד, גילי סופר ויעקב לקס, עם המנכ''ל במשרדה בתל-אביב. השתתפו גם גיא סאמט, מנהל מחוז הנגב של המשרד, וכן בכירות ובכירים נוספים מהנהלת המשרד.
המסר העיקרי בסיכום הפגישה היה שהמשרד להגה''ס תומך בעמדת משרד הבריאות בנוגע לכריית הפוספטים בשדה בריר

ביקור קבוצת המאה של סתיו שפיר וחברות וחברים נוספים

ביום שני, 6 באוגוסט, ארחנו כאן כתריסר חברות וחברים מתנועת המחאה.
הקבוצה ערכה מסע בארץ-ישראל מהדרום לצפון שעניינו היה פגישות עם קבוצות מאבק מקומיות ברחבי הארץ.
הביקור החל בארוח הנאה, כרגיל, ב''יהלים''. במשך כשעתיים האורחים שמעו על המאבק שלנו וגם על התארגנויות נוספות של החברה האזרחית בעיר. היה רב שיח מעניין.
במשך צפינו מהקצה המערבי של המנחת על אל-פורעה ועל השטח שבו רוצים להקים את המכרה. סיימנו בארוחה ובשיחה ב''מוזה''.

כתבה מסכמת של המסע פורסמה ב''ידיעות אחרונות''

''אל תגידו בגת, אל תספרו בחוצות אשקלון...'' – צרות של אחרים

דברים אלה, מקינת דוד על שאול ויהונתן, נעשו משל לצורך לשמור את חולשותינו שמא גילוין יעודד את האויב.
במקרה שלנו היו מי שהעלילו עלינו, כי בתעמולה נגד המכרה אנחנו מזיקים לערד. היו מי שאמרו זאת בדאגה כנה ושמענו להם. מאידך היו מי שאמרו זאת ככלי ניגוח פוליטי נגדנו תוך גרימת נזק חמור לערד, לא נפרט, הדברים ידועים.
השבוע למדנו שעיריית חיפה, העיר שאווירה הוא מהמזוהמים והמרעילים ביותר בארץ, ''הצליחה'' לגרום לכך שחיפה לא תוכרז כעיר שאווירה מזוהם, פן ידחה הדבר את המשקיעים. מאידך נוטים ראש העיר והעירייה שם לאשר תכנית להגדלה ניכרת של בתי הזיקוק, מפעל מזהם עיקרי.

לעדכונים מעמותת רוצים לחיות בלי מכרות

דף השער של סתיו שפיר ממנהיגות המחאה החברתית