תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

עתירה מנהלית

ביום 15 בפברואר 2010 הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר-שבע בעניין תוכנית הכרייה בשדה בריר. העתירה הוגשה, בין היתר, כנגד המשרד להגנת הסביבה שאינו מתנגד להקמתו של מכרה הפוספטים בשדה בריר וזאת על-אף התנגדות משרד הבריאות המצביעה על אפשרות בעלייה בתמותה בכשבעה מקרי מוות בשנה.

על-פי עמדת המשרד להגנת הסביבה שהוצגה בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה יש לאשר את הכרייה וזאת בכפוף לקיומה של כרייה ניסיונית בת שנה בשדה בריר. זאת, על-אף העובדה כי גם כרייה ניסיונית זו עתידה לגרום למקרי המוות האמורים. בפועל, מהווה עמדת המשרד להגנת הסביבה הסכמה לעריכתו של ניסוי בכ- 45,000 תושבי ערד והסביבה וזאת כאשר קיים סיכוי ממשי כי ניסוי זה יביא למקרי מוות לא מעטים על-פי חוות הדעת של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות.

במסגרת העתירה הוצגו בפני בית המשפט טענות נוספות במישורם הבאים:

·         העדר ראיות להעברת טובת הנאה בכרייה בהתאם לפקודת המכרות.

·         העדר הסכמה של עיריית ערד בתחומה מצוי שטח המכרה.

·         העדר מכרז במשאב אשר בקרקע ובאפשרות הגשת התוכנית בקרקע אשר מצויה בבעלות המדינה.

·         הגשתה של תוכנית הכרייה על-ידי מי שאין לו עניין בקרקע בניגוד לאמור בחוק התכנון והבנייה.

 

 

ניתן לקרא את העתירה