תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

עדכונים מהמאבק, 11/11/20

דיון בבג''צ יתקיים ביום 23.2.21, בהתנגדות המדינה לצו מוחלט (שיחליף את הצו על תנאי שניתן בדיון שהתקיים ב27.2.19).

קביעת הדיון נעשתה לאחר שבימים האחרונים הגישה המדינה את תגובתה לדיון הנ''ל- בו נקבע שלא היתה מתודולוגיה מוסדרת בעניין הסכנות הבריאותיות של התוכנית וכן לא היו תסקירים המציגים את הסכנות הבריאותיות.

 

אנחנו נערכים בכוחות מחודשים למנוע את הקמת המכרה בערד. ונמשיך לעדכן על המשך הפעילות.

 

בברכת בריאות שלמה

דר' שרית עוקד

יו''ר עמותת רוצים לחיות בלי מכרות