תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

מסמך המדיניות תמ"א 14 ג

מסמך המדיניות תמ''א 14 ג 

מסמך המדניות כולל תוכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה של מינרלים תעשייתיים
אמנם הוא כולל גם חומרים אחרים אבל עיקר המינרלים התעשייתיים במדינת ישראל הם פוספט.
מסמך מצויין כי המשך כריית הפסופט במדינת ישראל במהלך 30 השנים הבאות יעשה בבקעת ערד בלבד
 

המסמך אושר על ידי המועצה הארצית ב1.12.15 ויאוחד עם תמ''א 14 ב

 

 

היות ומצאנו הבדלים, בין הגרסאות, כמו לדגומא הסתרת הסכם שנערך בין רותם לבין רשות הטבע והגנים,
החלטנו לצרף גם את מסמך המדיניות הקודם
מסמך המדיניות משנת 2014