תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

מסקנות הבדיקה של משרד הבריאות

מסקנות

התסקיר הסביבתי שהוגש לא רק שאינו מספק תמונה ברורה של תוספת הזיהום בעת הפעלת מכרה, אלא שהוא מבוסס על נתונים שאינם עדכניים ואינו מתייחס לסיכונים פוטנציאליים מהותיים. לא קיימת בו התייחסות לאוכלוסייה הקרובה מאוד למכרה המוצע ואין התייחסות למפגעי קרינה מייננת שעלולה להאמיר, באופן מלאכותי, כתוצאה מפעילות הכרייה.

חוות הדעת השונות מטעם המבקשים מתייחסות למחקרים וחישובים עבור אוכלוסייה עובדת ולא לעשרות אלפי תושבים בהם פעוטות, ילדים, קשישים וחולים.

אין ספק שהפעלת המכרה (שהינה פעילות מלאכותית) תביא לתוספת זיהום האוויר בערד וסביבתה וכתוצאה מכך, לתוספת תחלואה ותמותה. הגישה הבריאותית במקרים של תכנון עתידי איננה מבוססת רק על עמידה בתקנים (לפי הגישה של עורכי התסקיר וחלק ממגישי חוות דעת) אלא על התוספת האפשרית של זיהום אוויר כתוצאה מהפעילות הצפויה. במקרה זה, תוספת משמעותית לרמת הזיהום העכשווית  (100-150 מק"ג/מ"ק 3 יממתי או 50-70 מק"ג/מ"ק שנתי של  PM10 )  תגרום לתחלואה נשימתית ולתמותה נוספת יומית או שנתית כתוצאה ממחלות לב ונשימה בין 2.5%-5% לבין 10%-15% בהתאם  (WHO, 2006).

בנוסף יהיו מפגעים בריאותיים שונים כגון רעש, גרימת לחץ לציבור (פיצוצים קבועים בכמויות גבוהות), אבק ולכלוך אשר ידרדרו את איכות החיים של התושבים באזור.

אין לחשוף אוכלוסייה (שאינה אוכלוסיית עובדים) לקרינה מייננת מלאכותית משמעותית (שעלולה להיווצר עקב פעילות הכרייה) שלא לצורך מיידי והכרחי (ראו גם חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות בנדון  18/2009 ו- 07/2010 והמסמך של האיחוד האירופאי שעל בסיסו בנוי החוזר האחרון
.( Referral - Guidelines for Imaging & Diagnostic Recommendations

הצגת תוספת ה"אבק" כאבק מדברי גרידא אינה מדויקת (בלשון ההמעטה) שכן כפי שצוין בחווה"ד הקודמת שלנו מדובר בשטח כרייה בו מבוצעים פיצוצים תכופים של סלעי פוספאטים ומכיל בתוכו יסודות רדיואקטיביים אשר חוברים לאבק ובסופו של תהליך ננשמים אותם חלקיקים רדיואקטיביים ע"י התושבים. לכך מצטרפת תנועה משמעותית של כלי רכב כבדים על פני השטח עם פליטות משמעותיות של שריפת דלקים אשר יתווספו לאבק.

לסיכום: לדעתנו, הפעלת המכרה תגרום לתוספת זיהום אוויר אשר תביא לתוספת תמותה ותחלואה.

בברכה,

ד"ר מיכה ברחנא ד"ר יהונתן דובנוב

x
צבעים נוספים...
x
צבעים נוספים...